big win casino Duy trì kiểm soát cảm xúc trong khi cá cược

Phần 3: Quản lý ngân hàng/Bài 5
02:07

Mô tả bài học

Kiểm soát cảm xúc là một kỹ năng quan trọng cho tất cả người chơi blackjack học hỏi. Khám phá cách tránh nghiêng và những dấu hiệu cần chú ý khi nó ảnh hưởng đến lối chơi của bạn với ông Blackjack.

Bài học này bao gồm những gì

  • Làm thế nào cảm xúc trong blackjack có thể ảnh hưởng đến giới hạn đặt cược của bạn
  • Tại sao nghiêng về xảy ra
  • Các dấu hiệu để nhận ra khi nào nghiêng ảnh hưởng đến trò chơi của bạn
  • Mẹo để duy trì kiểm soát cảm xúc

Gặp ông Blackjack

Ông Blackjack Avatar
Mathieu Blake
Người chơi Blackjack chuyên nghiệp

Với sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ, Mathieu Blake biết cách của mình xung quanh một chiếc bàn đen. Anh ấy đã dạy và giải trí hơn 100.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình Neversplit10's . Trong loạt bài này, anh ấy sẽ đưa bạn qua chiến lược cơ bản, đếm thẻ và quản lý ngân hàng. Hãy ngồi với ông Blackjack và trở thành một người chơi chiến thắng.

Phần 3

Quản lý ngân hàng

Câu hỏi thường gặp

Trở lại đầu trang