quay màn hình laptop Bàn Blackjack hoạt động như thế nào tại các sòng bạc?

Phần 1: Blackjack Rules & Gameplay/Bài 7
03:10

Mô tả bài học

Bàn Blackjack hoạt động như thế nào tại các sòng bạc?

Bài học này bao gồm những gì

  • Cách hướng đạo bảng Blackjack
  • Trò chơi của đại lý tại bàn
  • Phải làm gì nếu bảng đầy
  • Khi bạn có thể tham gia một bảng đen

Gặp ông Blackjack

Ông Blackjack Avatar
Mathieu Blake
Người chơi Blackjack chuyên nghiệp

Với sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ, Mathieu Blake biết cách của mình xung quanh một chiếc bàn đen. Anh ấy đã dạy và giải trí hơn 100.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình Neversplit10's . Trong loạt bài này, anh ấy sẽ đưa bạn qua chiến lược cơ bản, đếm thẻ và quản lý ngân hàng. Hãy ngồi với ông Blackjack và trở thành một người chơi chiến thắng.

Phần 1

Blackjack Rules & Gameplay

Câu hỏi thường gặp

Trở lại đầu trang