sunwin game bài ma cao Theo dõi Ace

Phần 6: Đếm thẻ/Bài 2
01:51

Mô tả bài học

Theo dõi ACE là một kỹ năng thiết yếu để đếm thẻ. Tìm hiểu cách kỹ thuật này sẽ giúp bạn xác định khi bạn có lợi thế trong trò chơi với Mr Blackjack.

Bài học này bao gồm những gì

  • Cách theo dõi Ace hoạt động
  • Khi theo dõi Ace mang lại cho bạn một lợi thế
  • Làm thế nào nó giúp bạn khi đếm thẻ

Gặp ông Blackjack

Ông Blackjack Avatar
Mathieu Blake
Người chơi Blackjack chuyên nghiệp

Với sự nghiệp kéo dài hai thập kỷ, Mathieu Blake biết cách của mình xung quanh một chiếc bàn đen. Anh ấy đã dạy và giải trí hơn 100.000 người đăng ký trên kênh YouTube của mình Neversplit10's . Trong loạt bài này, anh ấy sẽ đưa bạn qua chiến lược cơ bản, đếm thẻ và quản lý ngân hàng. Hãy ngồi với ông Blackjack và trở thành một người chơi chiến thắng.

Phần 6

Đếm thẻ

Câu hỏi thường gặp

Trở lại đầu trang