tai chat79 apk Điều khoản dịch vụ

Bạn đã đạt được trang web trực tuyến. Đây là trang Điều khoản dịch vụ của chúng tôi Mô tả các quyền và nghĩa vụ của bạn từ việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách còn lại trên trang web và Truy cập bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các quyền này và điều kiện. Truy cập vào tất cả các dịch vụ và nội dung cũng được mô tả dưới đây.

Ngoài ra, việc bạn sử dụng trang web này, nội dung và dịch vụ này phải tuân theo tất cả các luật hiện hành và quy định. Nếu bạn không thể đồng ý với bất kỳ Điều khoản dịch vụ nào (TOS), vui lòng làm Không sử dụng trang web, dịch vụ hoặc nội dung này. Hãy nhớ rằng việc sử dụng như vậy cũng được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật.

1. Các thuật ngữ cơ bản:

Trang web này được cung cấp bởi OnlineGamble.com và phải tuân theo tất cả các điều khoản sau đây của Dịch vụ. TOS này có thể được cập nhật theo thời gian có hoặc không có thông báo, theo của riêng chúng tôi ý định. Vui lòng xem xét các TO thường xuyên cho bất kỳ thay đổi tiềm năng nào. Sau khi được đăng, tất cả Cập nhật hoặc hướng dẫn mới hoặc các điều khoản có hiệu quả ngay lập tức và được kết hợp vào toàn bộ cơ thể trong số các ĐKD.

2. Dịch vụ và nội dung

Bất kỳ và tất cả các nội dung và dịch vụ được cung cấp cho người dùng bởi OnlineGamble.com bao gồm nhưng không Giới hạn trong các đánh giá trang web, cuộc thi, diễn đàn, cuộc thăm dò, và các tính năng và dịch vụ khác được thực hiện như vậy hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi. Chúng có thể được cập nhật, xóa hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào với hoặc không cần thông báo trước. Trừ khi có quy định khác, tất cả các bức ảnh, văn bản, hình ảnh, số liệu thống kê, logo, khác Truyền thông và sở hữu trí tuệ sẽ phải chịu các ĐKDV này.

Bạn cũng hiểu rằng trang web và mọi thứ được cung cấp ở đây được cung cấp trên một & apos; như là & apos; cơ sở và OnlineGamble.com không chịu trách nhiệm kết hợp với việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ trang web, tính năng hoặc nội dung. Tất cả những điều này được cung cấp nghiêm ngặt cho phi thương mại của bạn giải trí và thưởng thức. Bất cứ điều gì được tải xuống có thể được thực hiện để chỉ một cá nhân điện toán hoặc thiết bị di động, nếu thích hợp. Không có nội dung hoặc dịch vụ nào có thể được phân phối, sửa đổi, tái bản hoặc hiển thị công khai mà không có sự đồng ý bằng văn bản được thể hiện Trực tuyếnGamble.com. Hơn nữa, chúng tôi có quyền giữ lại sự cho phép đó tại ý định.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web có nghĩa là bạn hiểu rõ và đồng ý với tất cả toàn bộ theo sau của họ:

một. Bất kỳ việc sử dụng trang web, dịch vụ và nội dung này đều có nguy cơ duy nhất của bạn. Mọi thứ được cung cấp trên một & apos; như là & apos; và cơ sở có sẵn. OnlineGamble.com từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm của bất kỳ loại hình. Điều này bao gồm bất kỳ bảo hành thể hiện và ngụ ý như bảo đảm ngụ ý của Khả năng thương mại, thể dục cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

b. OnlineGamble.com không đưa ra bất kỳ bảo hành hoặc đảm bảo rằng a) trang web, dịch vụ hoặc nội dung sẽ là những gì bạn đang tìm kiếm, b) trang web, dịch vụ hoặc nội dung sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc thậm chí không có lỗi, c) kết quả thu được từ bất cứ thứ gì trên trang web, bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào khác sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, d) chất lượng thu được thông qua Trang web về nội dung, dịch vụ, sản phẩm, thông tin hoặc các dịch vụ khác sẽ đáp ứng kỳ vọng theo bất kỳ cách nào và e) mọi lỗi trong phần mềm sẽ được sửa chữa hoặc cố gắng sửa.

c. Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua trang web hoặc dịch vụ đều được thực hiện hoàn toàn và chỉ theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. Ngoài ra, bạn đồng ý chỉ là chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất dữ liệu có thể xảy ra từ bất kỳ hoạt động như vậy.

D.Noth thu được từ trang web, dịch vụ hoặc nội dung sẽ tạo bất kỳ loại bảo hành nào hoặc Đảm bảo trừ khi được nêu rõ trong ĐKDV.

4. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn hiểu và đồng ý rằng OnlineGamble.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ Các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mẫu mực. Điêu nay bao gôm thiệt hại cho việc mất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng, dữ liệu hoặc bất kỳ tổn thất vô hình nào khác (ngay cả khi chúng ta có được thông báo về những khả năng này) kết quả từ: việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng hoặc truy cập trang mạng; chi phí để có được bất kỳ hàng hóa và dịch vụ thay thế nào do bất cứ điều gì thu được, tải xuống hoặc mua trên trang web; truy cập trái phép hoặc thay đổi truyền hoặc dữ liệu; tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trên trang web; Hay bất cứ thứ gì khác Tài liệu liên quan đến trang web, dịch vụ hoặc nội dung.

5. Truy cập vào các dịch vụ

Để truy cập đúng và sử dụng trang web này và bất kỳ dịch vụ nào được liên kết với OnlineGamble.com Trang web, trước tiên bạn phải có quyền truy cập Internet của riêng mình và thanh toán bất kỳ phí dịch vụ nào liên quan đến truy cập này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm để có được và trả tiền cho bất kỳ thiết bị cần thiết nào bao gồm (nhưng không giới hạn ở) thiết bị truy cập máy tính hoặc thiết bị di động, modem, v.v ... Ngoài ra, bạn phải ít nhất 18 tuổi và tuổi hợp pháp trong phạm vi quyền lợi của bạn để đăng ký và yêu cầu Bất kỳ giải thưởng tại OnlineGamble.com. Bất cứ ai dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đạt được truy cập vào bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào của chúng tôi.

7. Mật khẩu và bảo mật thành viên

Sau khi hoàn thành quy trình đăng ký tại trang web, bạn sẽ nhận được mật khẩu và chịu trách nhiệm duy trì bí mật của mật khẩu này. Bất kỳ và tất cả các hoạt động Xảy ra theo mật khẩu của bạn là trách nhiệm đầy đủ của bạn. OnlineGamble.com không thể và sẽ Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ sự không tuân thủ của bạn.

8. Hành vi thành viên

Các hành động và hoạt động sau đây liên quan đến việc sử dụng trang web, dịch vụ và nội dung không được phép:

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ bất hợp pháp, quấy rối, đe dọa, có hại, lạm dụng, tấn công, phỉ báng, thô tục, bôi nhọ hoặc nội dung tục tĩu. Không có gì là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, là đáng ghét, hoặc chủng tộc, dân tộc phản cảm.

Tác hại hoặc cố gắng làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào.

Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói sai liên kết với người khác hoặc bất kỳ thực thể nào khác.

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào bạn không sở hữu hoặc có Quyền truyền tải theo bất kỳ luật pháp hoặc hợp đồng hoặc ủy thác nào (tức là bên trong thông tin)

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ nội dung nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác ngay của người khác.

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ không được yêu cầu hoặc không được phép Quảng cáo, tài liệu quảng cáo, thư rác, thư chuỗi, sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ hình thức nào khác của Gạ gẫm.

Tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa phần mềm Virus hoặc mã máy tính, tệp hoặc chương trình khác được thiết kế để làm gián đoạn, can thiệp, phá hủy hoặc Giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc viễn thông khác Trang thiết bị.

Cố ý hoặc vô tình vi phạm bất kỳ địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành pháp luật.

Tái tạo, tái bản, tải xuống, đăng, truyền, phân phối, sao chép, hiển thị công khai hoặc cách khác Sử dụng bất kỳ nội dung nào của chúng tôi hoặc công việc khác dựa trên trang web, dịch vụ, nội dung hoặc phần mềm, trong toàn bộ hoặc một phần.

9. Tin nhắn người dùng

A. về mặt, bất cứ điều gì bạn đăng trên trang web trực tuyến bao gồm tin nhắn, thông tin, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, ý tưởng sáng tạo, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, đề xuất hoặc cải tiến hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà bạn đã truyền, gửi, đăng hoặc Được tải lên trang web thuộc về chúng tôi. Bạn đang cấp cho trực tuyếnGamble.com vĩnh viễn, Quyền và không thể hủy bỏ trên toàn thế giới và không độc quyền và không thể hủy bỏ cho các tài liệu đó. Không Thanh toán sẽ là do bạn bất cứ lúc nào cho bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào như vậy.

B.Furthermore, chúng tôi có quyền đầy đủ và vô điều kiện để xem xét, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tin nhắn nào hoặc các tài liệu khác theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chọn giám sát các phần của trang web cho Bài đăng hoặc truyền tải mặc dù không có nghĩa vụ để chúng tôi tiếp tục làm như vậy. Chúng ta có thể cũng chọn bảo tồn bất kỳ thông tin nào như vậy, cũng có thể được tiết lộ nếu luật pháp hoặc Trong niềm tin tốt rằng sự bảo tồn và tiết lộ như vậy có thể là cần thiết một cách hợp lý.

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ trực tuyến vô hại.com, giám đốc, thống đốc của chúng tôi, Chủ sở hữu, đối tác, hiệu trưởng, nhân viên, chi nhánh, quan chức và các thực thể liên quan khác, đại lý, đại diện, người kế thừa và chuyển nhượng từ và chống lại bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả Phí luật sư hợp lý phát sinh từ bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào khác mà bạn đã đăng, Đã gửi hoặc truyền đến Trang web hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ vi phạm nào khác của các TOS này.

11. Sửa đổi trang web, bao gồm các dịch vụ

OnlineGamble.com có ??quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ khía cạnh nào của (hoặc toàn bộ) trang web hoặc dịch vụ, có hoặc không có thông báo.

12. Chấm dứt

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng OnlineGamble.com, theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt mật khẩu hoặc sử dụng wesbite vì bất kỳ lý do nào bao gồm thiếu sử dụng hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn có thể đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với thư hoặc tinh thần của ĐKDV. Ngoài ra, chúng tôi có thể Chọn ngừng cung cấp trang web hoặc dịch vụ này bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi.

13. OnlineGamble.com Các nhà quảng cáo và nhà cung cấp

Giao dịch của bạn với các nhà quảng cáo và nhà cung cấp được tìm thấy trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi, bao gồm mọi khoản thanh toán và giao hàng hóa và/hoặc dịch vụ liên quan chỉ giữa bạn và nhà quảng cáo hoặc người bán. Bạn cũng đồng ý rằng OnlineGamble.com sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ Mất tiềm năng hoặc hậu quả phát sinh do kết quả của các giao dịch như vậy. Tất cả các giao dịch của bạn với các nhà cung cấp và quảng cáo sẽ có rủi ro duy nhất của bạn.

14. Liên kết

Trang web của chúng tôi cũng có thể cung cấp các liên kết theo thời gian đến các trang web và tài nguyên khác. Kể từ khi chúng tôi không có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ tài nguyên của bên thứ ba nào, bạn thừa nhận và đồng ý rằng trực tuyến đó sẽ không chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ được tìm thấy thông qua bất kỳ trang web hoặc tài nguyên.

15. Quyền sinh sản

Không có gì trên trang web trực tuyến có thể được sao chép mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của trang web. Trừ khi được trang web ủy quyền rõ ràng, bạn đồng ý không sao chép, tái bản, Tải lên, đăng, truyền, phân phối, sao chép, hiển thị công khai hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào hoặc các công việc phái sinh dựa trên trang web, dịch vụ và nội dung hoặc phần mềm, toàn bộ hoặc trong phần.

16. Thông báo

Thông báo của chúng tôi cho bạn có thể được thực hiện qua email hoặc thư thông thường. Những thông báo này có thể bao gồm Tư vấn về những thay đổi đối với ĐKDV.

17. Toàn bộ thỏa thuận

Các TOS này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và trang web trực tuyến. Nó thay thế một phiên bản trước của ĐKD và truy cập vào nội dung. Việc trang web không thực thi hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của ĐKDV sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Nếu có bất kỳ điều khoản hoặc thời hạn của ĐKD Quyền tài phán, tất cả các điều khoản khác của TOS vẫn có hiệu lực đầy đủ.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Phố Tower
Trung tâm kinh doanh Tầng 2
Swatar, Malta BKR 4013

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang này.

Trở lại đầu trang