v68 apk Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này đã được biên soạn để thông báo và phục vụ những khách hàng của OnlineGamble.com, những người có thể quan tâm đến chính xác cách sử dụng thông tin cá nhân của họ trực tuyến. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư này một cách cẩn thận để có được sự hiểu biết rõ ràng và chính xác về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và/hoặc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân và cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi.

Thông tin thu thập

Khi sử dụng hoặc đặt hàng từ trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể hỏi bạn một số thông tin cá nhân. Điều này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Tên
  • Địa chỉ (Vật lý và Email)
  • Địa chỉ gửi thư
  • Số điện thoại
  • thông tin thẻ tín dụng
  • Lịch sử giao dịch
  • Việc sử dụng trang web và sự tham gia
  • Phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng và/hoặc cung cấp

Bất cứ khi nào bạn tương tác với trang web và dịch vụ của chúng tôi, các máy chủ tại OnlineGamble.com cũng sẽ giữ một nhật ký hoạt động. Đây là duy nhất và sẽ bao gồm thông tin như địa chỉ IP, thời gian và ngày truy cập của bạn, các trang được truy cập và sử dụng, ngôn ngữ được sử dụng và loại trình duyệt bạn đang sử dụng. Nói chung, cách duy nhất chúng tôi thu thập thông tin cá nhân là nếu bạn cung cấp cho chúng tôi trên cơ sở tự nguyện (chẳng hạn như bắt đầu giao dịch).

Phương tiện thu thập và xử lý dữ liệu.

Ngoài việc thu thập nhiều dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn khi bạn bắt đầu giao dịch, chúng tôi có thể nhận thông tin cá nhân từ các nhà cung cấp trực tuyến và nhà cung cấp dịch vụ khác có thể giới thiệu bạn đến trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp bên thứ ba cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ, xử lý các giao dịch trực tuyến và giúp duy trì tài khoản trực tuyến của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào tất cả các thông tin này để xử lý đơn đặt hàng và xử lý giao dịch. Thông tin này cũng được sử dụng để cung cấp cho bạn một số ưu đãi và thông tin quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến mới hoặc hiện có. Thông tin này chỉ được tiết lộ cho nhân viên của chúng tôi và các bên thứ ba liên quan đến việc hoàn thành các giao dịch của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Thông tin được thu thập và bạn đã cung cấp thường được sử dụng để xử lý các giao dịch của bạn và cung cấp hỗ trợ khách hàng khi cần thiết. Chúng tôi cũng có thể chọn sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào khác liên quan đến vận hành Trang web, chương trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi OnlineGamble.com.

Thỉnh thoảng, cũng có thể cần phải chia sẻ một số thông tin của bạn với các chi nhánh, đại lý và/hoặc các công ty con cho các mục đích hỗ trợ kỹ thuật và xử lý các giao dịch. Chúng tôi cũng có thể mời bạn tham gia các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi. Điều này hoàn toàn tự nguyện và bạn có lựa chọn cho dù có tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào hay không, trong đó có thể bao gồm bất kỳ mục nào được liệt kê ở trên. Bằng cách chấp nhận bất kỳ giải thưởng hoặc tiền thắng nào, bạn đang cho phép sử dụng tên và sự giống nhau của bạn cho mục đích quảng cáo và quảng cáo. Sẽ không có bồi thường bổ sung cho việc sử dụng nói trên, trừ khi bị pháp luật cấm. Chúng tôi cũng có thể quyết định sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi khác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê, chia sẻ hoặc thuê thông tin cá nhân của bạn trừ khi được quy định trong Chính sách bảo mật này.

Ngoại lệ cho công bố thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu được yêu cầu làm theo luật hoặc bất kỳ cơ quan pháp lý nào. Nếu hành động này là cần thiết để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc tuân thủ bất kỳ quy trình pháp lý nào được phục vụ cho chúng tôi, để bảo vệ và bảo vệ các quyền và tài sản của chúng tôi, hoặc hành động để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng hoặc công chúng. Trong trường hợp bán hàng trong tương lai, phá sản hoặc đóng cửa công ty, chúng tôi có quyền chia sẻ hoặc bán tất cả thông tin cá nhân của bạn và tất cả các thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Cập nhật thông tin cá nhân

Người dùng trang web có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật hoặc thậm chí xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào thông qua trang liên hệ của chúng tôi tại: OnlineGamble.com/contact.htm. Đây cũng là trang để sử dụng nếu bạn có bất kỳ khiếu nại, vấn đề hoặc đề xuất nào khác về việc sử dụng thông tin cá nhân. Bạn cũng có thể chọn từ chối nhận bất kỳ giao tiếp quảng cáo nào thêm bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc sử dụng nút từ chối hoặc liên kết được tìm thấy trong bất kỳ tin nhắn email đã gửi nào

Sử dụng Cookeis

Chúng tôi sử dụng cookie, các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn ghi lại tùy chọn của bạn, để theo dõi việc bạn sử dụng trang web trực tuyến. Thông tin và dữ liệu này nhận được thông qua việc sử dụng cookie nhằm giúp cải thiện dịch vụ tổng thể và giúp mọi thứ dễ dàng và thuận tiện hơn cho bạn. Người dùng có khả năng chọn có chấp nhận hay từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của họ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bằng cách giảm cookie, một số tính năng tương tác hơn của trang web có thể không được trải nghiệm đầy đủ hoặc hoạt động đúng.

Bảo mật thông tin

Trang web trực tuyến đã thực hiện các biện pháp tích cực để bảo mật và bảo vệ bảo mật tất cả thông tin của bạn. Mỗi phần dữ liệu và thông tin thu được ngay lập tức được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu. Cơ sở dữ liệu được bảo mật phía sau một tường lửa hiện đại, trạng thái của ART hỗ trợ mã hóa SSL phiên bản 3 và 128 bit.

Bảo vệ trẻ vị thành niên

Trang web này không dành cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc tuổi đồng ý hợp pháp của họ tại đất nước của họ. Bất cứ ai chọn sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ liên quan đều chứng nhận và đại diện cho họ trên 18 tuổi.

Vị trí của thông tin

Bất kỳ thông tin nào được thu thập trên trang web này hoặc thông qua bất kỳ chi nhánh hoặc đại lý của bên thứ ba nào cũng có thể được lưu trữ và/hoặc xử lý ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoặc các chi nhánh, công ty con hoặc đại lý của chúng tôi duy trì bất kỳ loại cơ sở nào. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý với bất kỳ việc chuyển thông tin nào bên ngoài quốc gia cư trú của riêng bạn.

Trang web, liên kết và thực tiễn của bên thứ ba

Có thể người dùng có thể theo các liên kết đến hoặc từ trang web trực tuyến của chúng tôi. Điều này có thể dẫn đến thông tin được cung cấp cho các bên thứ ba. Vì đây là tất cả các trang web độc lập với việc tham gia trực tuyến, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo bảo vệ thông tin này theo bất kỳ cách nào. Những công ty bên thứ ba không bị ràng buộc bởi chính sách quyền riêng tư này theo bất kỳ cách nào. Nếu có một câu hỏi trong vấn đề này, vui lòng kiểm tra chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không cho rằng cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thực tiễn, hành động hoặc chính sách nào của bất kỳ bên thứ ba nào giống như chúng tôi không thể được coi là chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc chính sách nào được sử dụng bởi các trang web của bên thứ ba.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho (các) sự kiện ngoài sự kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Hơn nữa, dịch vụ này được cung cấp trên cơ sở "AS-IS" và "AS-AS-ALLIVE", mà không có trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào. Cũng không có gì đảm bảo rằng trang web này sẽ hoạt động một cách không có lỗi liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc trừng phạt liên quan đến việc sử dụng hoặc phát hành bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Đồng ý với tuyên bố quyền riêng tư

Bằng cách sử dụng dịch vụ và trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và quy định của chính sách bảo mật này. Đây là tuyên bố riêng tư đầy đủ, toàn bộ và độc quyền của chúng tôi thay thế bất kỳ phiên bản trước đó. Điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi (có thể tìm thấy tại: T & C.) Không được ưu tiên nếu có bất kỳ điều khoản mâu thuẫn nào được tìm thấy trong chính sách quyền riêng tư này. Hơn nữa, chúng tôi giữ quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Vui lòng định kỳ xem xét tuyên bố này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ này cấu thành thỏa thuận và chấp nhận chính sách bảo mật này và bất kỳ cập nhật nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, Điều khoản sử dụng hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Phố Tower
Trung tâm kinh doanh Tầng 2
Swatar, Malta BKR 4013

Trở lại đầu trang